Seminarium

Våra seminarium syftar till att skapa nätverk och kontakter, informera och inspirera, samt befästa och utveckla vår position- som en strategisk partner

Vi anordnar regelbundet seminarier och frukost möten inom aktuella branschområden