XMANAGEMENT

FÖRSTÄRK DIN AFFÄR MED VÅR KOMPETENS

AFFÄRSNYTTA – INNOVATION – ERFARENHET

VERKSAMHETSUTVECKLING MED FOKUS PÅ AFFÄRSNYTTA

Vi har en stor verksamhetsförståelse inom organisationen och levererar kostnadseffektivisering och affärsutveckling med analys och förändringar av befintliga affärs- processor. För att ni ska få en ökad affärsnytta och marknadsanpassning.

INNOVATION

Vi kombinerar vår  mångkompetens och tvärprofessionalism för att tänka nytt och ifrågasätta traditionella arbetssätt och affärsmodeller.

PROJEKT MANAGEMENT

Vi har genomfört stora nationella och internationella projekt där en strukturerad kontinuerlig uppföljning av förändringar och processer genomförts för en kostnadseffektivisering. Läs mer under referenser.

ORGANISATIONSUTVECKLING
Verksamhetsutveckling vinner på att genomföras i samverkan med många i organisationen, först då nås genomgripande effektivitets- och produktivitets- förbättring. Vi tillför en organisation med rätt förutsättningar.
UTVECKLINGSLEDNING
Förbättringsarbeten måste styras och drivas framåt så att chefer och medarbetare stimuleras, engageras och trivs i arbetet. Skapar ett engagemang och har kul på jobbet.
AFFÄRSSTRATEGI
Vi skapar väl sammansatta och fungerande lag som präglas av mångkompetens och tvärprofessionalism. Den stora utmaningen i allt lagarbete ligger i att både rikta in verksamheten mot fastställda mål och att samtidigt hantera dynamiken i gruppen på ett effektivt sätt. Vi får strategier och planer att bli genomförda.
AFFÄRSPROCESSER
Vi effektiviserar, utvecklar och anpassar affärsprocesserna till din verksamhet. En affärs­­process ska ha ett defini­erat mål som tillför nytta och ha en början och ett slut. Att beskriva affärs­process­erna är att beskriva vad organisa­tionen ska uträtta.
DIGITALA AFFÄRSMODELLER
Innovation och digitalisering driver traditionella affärsmodeller till en bra förändring, vi marknads- anpassar. Med responsive design anpassar sig webbsidans layout och innehållet blir läsvänligt oavsett enhet.
PROJEKTLEDNINGDIGITALA AFFÄRSMODELLER
Vi har en lång erfarenhet av att genomföra strategiska och tekniska projekt med olika projektmodeller
VERKSAMHETSUTVECKLING MED FOKUS PÅ AFFÄRSNYTTA

Vi har en stor verksamhetsförståelse inom organisationen och levererar kostnadseffektivisering och affärsutveckling med analys och förändringar av befintliga affärs- processor. För att ni ska få en ökad affärsnytta och marknadsanpassning.

INNOVATION

Vi kombinerar vår  mångkompetens och tvärprofessionalism för att tänka nytt och ifrågasätta traditionella arbetssätt och affärsmodeller.

PROJEKT MANAGEMENT

Vi har genomfört stora nationella och internationella projekt där en strukturerad kontinuerlig uppföljning av förändringar och processer genomförts för en kostnadseffektivisering. Läs mer under referenser.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Verksamhetsutveckling vinner på att genomföras i samverkan med många i organisationen, först då nås genomgripande effektivitets- och produktivitets- förbättring. Vi tillför en organisation med rätt förutsättningar.

UTVECKLINGSLEDNING

Förbättringsarbeten måste styras och drivas framåt så att chefer och medarbetare stimuleras, engageras och trivs i arbetet. Skapar ett engagemang och har kul på jobbet.

AFFÄRSSTRATEGI

Vi skapar väl sammansatta och fungerande lag som präglas av mångkompetens och tvärprofessionalism. Den stora utmaningen i allt lagarbete ligger i att både rikta in verksamheten mot fastställda mål och att samtidigt hantera dynamiken i gruppen på ett effektivt sätt. Vi får strategier och planer att bli genomförda.

AFFÄRSPROCESSER

Vi effektiviserar, utvecklar och anpassar affärsprocesserna till din verksamhet. En affärs­­process ska ha ett defini­erat mål som tillför nytta och ha en början och ett slut. Att beskriva affärs­process­erna är att beskriva vad organisa­tionen ska uträtta.

DIGITALA AFFÄRSMODELLER

Innovation och digitalisering driver traditionella affärsmodeller till en bra förändring, vi marknads- anpassar. Med responsive design anpassar sig webbsidans layout och innehållet blir läsvänligt oavsett enhet.

PROJEKTLEDNING

Vi har en lång erfarenhet av att genomföra strategiska och tekniska projekt med olika projektmodeller

Låter det intressant? Tveka inte, vi kommer att hjälpa dig