XGROUP OCH PERSONAL&KOMPETENS TECKNAR ETT SAMARBETSAVTAL.

 

                                                          

Avtalet syftar till att öka samarbetet mellan bolagen som komplettera varandras kompetens för en ökad kundnytta inom ekonomitjänster. Vi vill tillsammans förändra marknaden med att vi anpassar våra tjänster efter våra kunders behov och fokuserar med att effektivisera och marknadsanpassa ekonomifunktioner. Vi tror att de traditionella ersättningsrekryteringarna är förlegade och driver inte våra kunders verksamhet framåt.

Samarbetsavtalet ligger inom Xgroup´s strategi med att etablera partnerskap med företag som innehar olika tjänsteerbjudanden som kompletterar och stärker oss i vår utveckling av kompetensområden och specialiseringar inom affärsområdet Xeconomy. Vi ökar vårt kompetenserbjudande till kunder som vi inte tidigare har kunnat eller kan bearbeta enbart med Xgroup´s erbjudande samt höjer oss i värdekedjan för våra kunder. Personal Kompetens är ledande inom olika professionella ekonomi tjänster med lång och professionell erfarenhet.

 

För mer information kontakta

Mikael Heintze                                             Ewa-Marie Brandin

CEO Xgroup                                                 CEO Personal & Kompetens

mikael.heintze@xgroup.se                       em@personalkompetens.nu

Mobil 0733 561010                                    Mobil 0761 685818