Xgroup affärsutvecklar försäkringsbranschen med en internet of things – digitallösning.

 

 

 

Xgroup går in i ett pilotprojekt med ett försäkringsbolag för att komplettera deras erbjudande med tjänstebaserade digitala kundfördelar för en ökad kundnytta. Försäkringsbranschen har i stort sett samma erbjudande till sina kunder och har idag inget mervärde som gör något bolag unikt.

Affärsmodellen attraherar nya kundsegment och behåller sina kunder i en bransch som ständigt ökar.

Tillammans med Xgroup och med deras affärstänk har vi tagit fram en digital kundnytta som gör erbjudandet unikt på marknaden och erbjuder digitala tjänster som förenklar och förbättrar för försäkringstagaren.