XFACTOR

Vi är inriktade inom tre affärsområden som förstärker din affär.
Våra affärsområden skapar synergieffekter med en kombination av affärsutveckling, digitalisering och ekonomistyrning kopplade till din verksamhet.

 

XMANAGEMENT

Vi analyserar samt genomför effektiviseringar och strategier med en ökad affärsnytta.

Xsolutions

Vi utvecklar nya digitala affärsmodeller där vi kombinerar affärsförståelse och teknik.

XECONOMY

Vi tar fram nyckeltal för styrning av verksamheten med ekonomiredovisning som en tjänst.