XFACTOR

Vi är inriktade inom två affärsområden som förstärker din affär.
Våra affärsområden skapar synergieffekter med en kombination av affärsutveckling och ekonomistyrning kopplat till din verksamhet.

XMANAGEMENT

Vi arbetar med förändring och effektivisering av processer och strategier med marknadsanpassning.

XECONOMY

Vi genomför analyser och rådgivning av ekonomiflöden kopplat till affärsplaner.