Vi utför de olika förändringar som GDPR medför för ert företag

VI GENOMFÖR OCH UTFÖR FYSISKT DE OLIKA FÖRÄNDRINGAR SOM GDPR KRÄVER FÖR ERT FÖRETAG.

Vi har inom Xpartner digitaliserat ett åtgärdsprogram som gör att vi snabbt kan anpassa åtgärdsprogrammet efter er bransch, därefter sammanställer vi åtgärdsprogrammet och går igenom de olika punkterna med er. Vi kan utföra alla eller delar av åtgärdspunkterna.

Våra olika steg där vi fokuserar på genomförandet av GDPR

 • Analys
 • Processer
 • Organisation
 • Affärssystem
 • IT
  ORGANISATION

  Vi är övertygade om att GDPR är en så pass omfattande förändring för många verksamheter att den processen måste drivas tvärfunktionellt.

  GDPR kommer att få stora konsekvenser för många funktioner, personer, system och processer i en verksamhet som hanterar personuppgifter.

  Ledning och övriga intressenter måste förstå innebörden av GDPR.

  Det kan behöva avsätta betydande resurser för att anpassa er organisation till de nya kraven innan dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i mitten av 2018.