Ramavtal med MKB Fastighets AB via en partner

Xgroup är en av partnerna i ett ramavtal med MKB. Avtalet omfattar IT konsulttjänster och gäller till och med 2022 med en möjlighet till förlängning.   

Fortsätt läsa Ramavtal med MKB Fastighets AB via en partner

Ramavtal med Öresundskonsortiet via en partner

Xgroup är en av partnerna i ett ramavtal med Öresund Konsortiet. Avtalet löper gäller till och med 2022 med möjlighet till förlängning. Avtalet omfattar konsulttjänster inom projektledning och nya områden. …

Fortsätt läsa Ramavtal med Öresundskonsortiet via en partner

Ramavtal med E.on via en partner

Xgroup är en av partnerna i ett ramavtal med E.on. Avtalet löper gäller till och med 2022 för samtliga IT konsulttjänster och åtagande till E.ON koncernen.  

Fortsätt läsa Ramavtal med E.on via en partner