Ramavtal med E.on via en partner

Xgroup är en av partnerna i ett ramavtal med E.on. Avtalet löper gäller till och med 2022 för samtliga IT konsulttjänster och åtagande till E.ON koncernen.  

Fortsätt läsa Ramavtal med E.on via en partner