Webinarie – Strukturerad Digitalisering,   2 december, kl. 14.00
Woman engineer and communication network concept.

Webinarie – Strukturerad Digitalisering, 2 december, kl. 14.00

Digitalisering har blivit framtvingad av förändrade kundbeteenden och distansarbete på grund av den rådande pandemin. Den snabba förändringen har tvingat fram nya arbetssätt, kommunikationssätt, hantering av digital information och en förändrad kundbearbetning. Har vi i den snabba omställningsprocessen med digitalisering definierat en strategi och kvalitetssäkrat de olika processer och arbetssätt som detta medför?

Välkommen till ett kostnadsfritt webinarie där vi ger råd och rekommendationer till dig som behöver implementera en digitaliseringsstrategi för ökad säkerhet, effektivitet och kundnytta.

Boka din plats här: Webinarie – Strukturerad Digitalisering, 2 december, kl. 14.00-14.45.

Agenda

  • Leda organisationen på distans
  • Intern kommunikation i dessa tider
  • Säljstöd – ökat behov av digital uppföljning
  • Arbetar vi säkert med vårt nya arbetssätt, vet vi var vår data är?

Varmt välkommen!

Mikael Heintze, mikael.heintze@xgroup.se, VD Xgroup, med erfarenhet av förändringsledning och företagsuppstart

Anders Henning, anders.henning@preciofishbone.se, Affärsområdesansvarig Precio Fishbone, med erfarenhet av digital internkommunikation

Anders Rask, anders.rask@adderait.se, VD Addera IT, med erfarenhet av IT-säkerhet och IT-infrastruktur

Ulf Davidson, ulf.davidson@zync.se, Regionchef Zync Customer Management, med erfarenhet av målstyrd försäljning

Anmäl dig till webinariet