Vi utför de  olika förändringar som GDPR medför för ert företag.​

Vi utför de olika förändringar som GDPR medför för ert företag.​

Vi genomför och utför fysiskt de olika förändringar som GDPR kräver för ert företag. Vi har inom Xpartner digitaliserat ett åtgärdsprogram som gör att vi snabbt kan anpassa åtgärdsprogrammet efter er bransch, därefter sammanställer vi åtgärdsprogrammet och går igenom de olika punkterna med er. ​