DET MODERNA IT KONSULTBOLAGET SOM FOKUSERAR PÅ KUNDNYTTA

Managment

​Vi har genomfört för ett globalt energibolag en omfattande analys över olika befintliga CRM system och presenterat en långsiktig gemensam övergripande strategi av deras CRM system och supportåtagande. Uppdraget är också att skapa förutsättningar och kostnadseffektivitet inför nya affärsmodeller

Levererat en standardiseringsprocess för beställning av HW och mjukvara inom ett internationellt företag.

Vi har etablerat och genomfört en integrationsplattform baserat på Oracle ur ett management perspektiv inom en internationell möbeltillverkare.

Product Manager med ansvar för budget och resursbehov. Verksamhetsutveckling och applikationsansvar med utveckling och förvaltning inom ett globalt elbolag.

Senior infrastructure management inom ett globalt elbolag. Samverkar med kunder att identifiera och förstå deras behov och utveckla olika designlösningar och referensarkitekturer. Implementera och utveckla IT-lösningar med en omfattande innovativ teknik och lösningsplaner.

Digitala lösningar

Xgroup har genomfört ett pilotprojekt med Agria med konceptet Xdog.

Xdog är ett system som genom digitalisering kan mäta hundens aktivitet och kaloriförbrukningen. Vi vill kunna öka medvetenhet för hundägarna om hundens hälsa och välmående genom att mäta hundens aktivitet och matintag. Genom att få en balans med olika aktivitetsnivåer minskar vi även skaderisken för hunden.

Xgroup har genomfört ett pilotprojekt med Royal Canin med konceptet Xdog.

Xdog är ett system som genom digitalisering kan mäta hundens aktivitet och kaloriförbrukningen.

Vi vill kunna ge hunden rätt foder och mängd genom att mäta hundens aktivitet och sömn.

Upplev känslan av att bo på hotell, fast hemma – Genom digitalisering får du nytvättade och nymanglade sängkläder levererade till din dörr. Ett unikt samarbete mellan Berendsen Textil Service, IT-konsultbolaget Xgroup och HSB Malmö.

Pressmedeelande

http://www.mynewsdesk.com/se/berendsen/pressreleases/saengklaeder-med-hotellkvalite-direkt-hem-till-doerren-2796431

 

Ekonomi

Uppdraget består av att konsolidera Diab Group och att delta i förberedelser av Diabs externa finansiella rapporter, såsom delårsrapporter och årsredovisningar. Arbetar aktivt med att förbättra och effektivisera samtliga redovisningsprocesser samt att se över och förfina koncernens kompetens och se till att högkvalitativa leveranser görs inom givna tidsramar.

Uppdraget är Ekonomichef med personalansvar för att genomföra en större rekonstruktion av hela Koncernen.

Uppdraget är Ekonomichef med personalansvar. Genomför externa finansiella rapporter, såsom delårsrapporter och årsredovisningar. Totalansvar med att förbättra och effektivisera samtliga redovisningsprocesser.

CFO inom ett antal bolag inom Know IT koncernen med totalansvar för månads och årsbokslut. Huvudansvar att effektivisera och säkerställa olika ekonomiska prognoser och processor.

Vill du komma i kontakt med oss på Xgroup

Vad Kunder säger om oss

Xgroup genomför ett managementuppdrag som senior infrastruktur managementkonsult inom E.ON.Xgroup samverkar med kunder att identifierar och förstår deras behov och utveckla olika designlösningar och referensarkitekturer. Implementera och utveckla IT-lösningar med en omfattande innovativ teknik och lösningsplaner. Uppdraget genomförs av Xgroup´s managementkonsult Jonas Ragnarsson. Xgroup har med sin erfarenhet snabbt kunna analysera och skapat en förändringsprocess med olika åtgärdspaket. Genom sin tidigare erfarenhet och seniora managementkompetens kan Xgroup på kort tid skapa förbättringar med ökad kvalité, säger Ulf Nilsson Senior Service Manager på E.ON.
Jonas Ragnarsson
Managementkonsult Xgroup
Catharina började på som Service Manager, med ansvar för några av de största produkterna på IKEA IT. Hon ansvarade för leveranser från utveckling till produktion och att kvalitetssäkra leveransen och produkten. I rollen ingick också att tillsammans med verksamheten sätta upp SLA och följa upp på KPI:er och tillgänglighet. Hon jobbad i 3 år som Infrastruktur Manager och Team Manager för en teknisk plattform, med ansvar för livscykelhantering, tester, uppgraderingar och produktportföljen. Hon hade både budget och personalansvar under denna period. De sista åren på IKEA byggde hon upp, levererade och underhöll ”Major Critical Incident Process” för IKEA IT. Hon ledde och drev de stora kritiska situationerna, följde upp alla kritiska incidenter mot verksamheten och de tekniska teamen. Hon jobbade en hel del med riskhantering och var en del av Change management teamet. Hon var även ordförande för CAB (Change Advisory Board) . ”Med sin tekniska kompetens och goda kunskaper om infrastruktur, var hon en av de mest uppskattade infrastuktur cheferna och även som chef under stora kritiska situationer. Catharina har också varit uppskattat bland kollegor på grund av sitt positiva, drivande och hjälpsamma sätt att arbeta.” Marina Nlisson – Eiman Manager IKEA IT
Catharina Fransson
Consultant Manager Xgroup
Xgroup genomför ett managementuppdrag som Produktansvarig IT för CRM system inom Öresundskraft. Uppdraget innebär att anpassa och utveckla både strategier och processer med en affärsanapassad förvaltningsstrategi. Uppdraget innebär även vidareutveckla och kartlägga processer för att säkerställa en viktig kundnytta med mätinsamling till fakturering med en koppling till ärende och beställningshanteringen. Uppdraget genomförs av Xgroup’s managementkonsult Claes Hallström Xgroup har med kort framförhållning börjat kartlägga och genomföra förbättringsåtgärder inom managementrollen och uppdraget. Med sin seniora och breda managementkompetens levererar Xgroup med kvalité.
Claes Hallström
Managementkonsult

ett urval av våra kunder