xgroup logotyp

KONCEPT

VI ARBETAR PROAKTIVT MED ATT ANALYSERA OCH TA FRAM OLIKA MARKNADSKONCEPT SOM BYGGER PÅ EN ÖKAD AFFÄRSNYTTA. VI ARBETAR FRAM NYA AFFÄRSMODELLER OCH KOMBINERAR KOMPETENS OCH TEKNIK INOM KONKURRENSUTSATTA BRANSCHER FÖR ATT KUNNA BIBEHÅLLA OCH UTVECKLA SINA KUNDER SAMT ATTRAHERA EN NY KUNDKRETS.

DIGITAL TRANSFORMERING

Digitalisering konkurrens utsätter traditionella branscher som man inte tidigare kunna förutspå. Digital transformation är mer än att sälja befintligt utbud genom digitala kanaler eller använda sociala media. Förändringar och anpassningar kan mycket väl vara nya teknikval som samverkar med andra affärskritiska system. Transformationen handlar om att förändra verksamhetens hela synsätt på digitala möjligheter med fokus på en ökad affärsnytta. Vi hjälper verksamheten att skapa mål och en tydlig agenda för digitaliseringen.

 

SMART HOME SOLUTION – ROOMSERVICE AT HOME

Vårt koncept DIG.ON – IMPROVE PEOPLE´S LIVE. Vi skapar affärsnytta och nya affärsmodeller med att paketera olika tjänsteutbud kombinerat med tekniken IoT. Kombinerar B2B och B2C för att skapa volym och nya kundkanaler för en ökad marknadsandel.

FÖRVÄRVSSTRATEGI

Planerar du en snabbare tillväxtstrategi genom förvärv av kommer du att stöta på en rad olika beslutspunkter.

Utan rätt strategi, stöd och kompetens kan varje steg i processen vara en stor utmaning. Vi ökar förutsättningarna tillsammans med våra partners för en lyckad transaktion och förvärvsstrategi med att uppnå värde i alla led.

XDOG

Xdog skapar en bättre vardag för din hund genom en digital hälsokontroll där vi mäter aktiviteten och kaloriförbrukningen för hundar via en App.

Vi vill kunna öka medvetenheten för hundägarna gällande hundens hälsa och välmående genom att mäta hundens aktivitet och matintag.

 

Vill du komma i kontakt med oss på Xgroup

Vilka är vi

Vi levererar affärsnytta och konkurrensfördelar genom innovativa verksamhetslösningar. Baserat på gedigen ledarerfarenhet, relevant verksamhetsförståelse och en unik partnerstrategi skapar vi långsiktiga kundrelationer.

Vår kultur präglas av hög kompetens, nytänkande individuellt engagemang, förändringsbenägenhet och samarbete. Vi drivs av att ständigt utveckla oss både som individer och som organisation. Vi tror inte på att vi är olika värda bara för att vi har olika roller inom organisationen och utför det vi är bäst på för vår gemensamma utveckling. Vi är omtänksamma, passionerade och vi vet att förtroende skapas genom att vi står för det vi har sagt. Vi tar ett stort eget ansvar, både för vår egen individuella utveckling och för företaget. Vi är nyfikna och nytänkande och vi vet hur viktigt det är att ha roligt – vi firar våra framgångar och vi lär av våra misstag.

Vår verksamhet går ut på att skapa och utveckla processer och metoder tillsammans med innovativ teknik som skapar affärsnytta. Vi arbetar med ett partnerskap med specialiserade företag inom kompletterande segment.

Tillsammans verkar vi i framtidsområden med kunder som vill arbeta med de mest innovativa tekniska lösningarna och de effektivaste metoderna.

Xgroup arbetar i ett partnerskap med kunder som en rådgivande partner. Tillsammans med tidigare erfarenheter och vår företagsstruktur utvecklar vi våra kunders verksamhet genom att erbjuda kvalitativa konsulttjänster.

Vi skapar processer och utveckling för en ökad effektivitet och lönsamhet via våra entreprenörsdrivna affärsområden med erfarna och engagerade medarbetare.

Vi etablerar partnerskap med företag som innehar olika tjänsteerbjudanden som kompletterar och stärker oss i vår utveckling av kompetensområden och specialiseringar. Vi ökar vårt kompetenserbjudande till kunder som vi inte tidigare kunnat eller kan bearbeta enbart med Xgroups erbjudanden.

Xpartner

Ni företag som söker efter spetskompetens för en ökad kostnadseffektivitet och affärsnytta.

Ni är själva specialister på era produkter och erbjudande, nu står ni inför valet att göra en förändring som ska göra er ännu vassare på marknaden samt att nå ut till ett större kundsegment.

Att ni som företag redan har konkurrenskraftiga produkter och söker efter effektiva affärsstödsystem eller behöver ha förstärkning i den egna ledningsgruppen, då kan det ibland behövas kompetens utifrån som gör att ni kan ta rätt beslut gällande strategier, arbetssätt och processer.

Xpartner är ett strategiskt partnernätverk med spetskompetens för helhetsåtagande. Vi har över 650 specialistkonsulter inom Xpartner som har bredden inom management, verksamhet, IT- och teknikkonsulter. Vi hjälper er och skapar affärsnytta med gemensam kompetens och bestående resultat, implementerar nya möjligheter med digitala lösningar tillsammans med andra affärskritiska system.

Vi etablerar partnerskap med företag som har olika tjänsteerbjudanden som kompletterar och stärker oss i vår utveckling av kompetensområden och specialiseringar. Vi ökar vårt kompetenserbjudande till kunder som vi inte tidigare har kunnat eller kan bearbeta enbart med Xgroups erbjudande samt höjer oss i värdekedjan. Vi har över 650 specialistkonsulter inom Xpartner. Vi arbetar tillsammans med bland annat management-, verksamhets-, IT- och teknikkonsulter. Är ni intresserade av ett partnerskap med Xgroup vänligen skicka en intresseanmälan och beskrivning av er verksamhet och dess tjänster.

Vi kompletterar och stärker vårt gemensamma erbjudande genom vår partnerstrategi Management, verksamhets, IT- och teknikkonsulter är vår huvudområde. Strategiskt partnerskap med spetskompetens för ett helhetsåtagande hos våra kunder. Vi har över 650 specialistkonsulter inom Xpartner.

Framtidens tillväxt kommer att ske med olika partnerstrategier med ett bredare erbjudande för en ökad affärsnytta. Kunderna eftersträvar en part med en bredare spetskompetens för en ökad kostnadseffektivitet. ”Time to market” blir att viktigare.

Våra partners

Erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för våra kunders IT-miljö. Är ledande inom IT-säkerhet och IT-service.

Utvecklar och underhåller molntjänster och appar med focus på mobil arbetsorder, mobilpositionering (inomhus- och utomhus globalt), fakturering och betalningslösningar samt tjänster för Internet of Things.

Vi är specialiserade på digital kommunikation, vi både producerar och utbildar. Vårt mål är att bygga broar mellan B2B och B2C.

Perfect Place är inte en arkitekt, inte en HR-konsult, inte en flyttgeneral, inte en inredare, inte en fastighetsutvecklare. Vi är allt det och lite till.

Specialister inom paketerade lösningar för intranät, ledningssystem och externa webblösningar som bygger på SharePoint, O365 och EPIServer.

Softhouse främsta verksamhet är nyutveckling, underhåll och anpassning av mjukvara. Man arbetar även verksamhetsutveckling, baserad på Lean & Agile, i form av metodutveckling, coachning och utbildning.

Utvecklar mobil och trådlös teknik för nätverksoperatörer och mobiltelefonleverantörer.

Vi hjälper våra kunder att förenkla och effektivisera sin försäljning, marknadsförings och eftermarknadsfunktion.

KONTAKT

Stäng meny