xgroup logotyp

KONCEPT

VI ARBETAR PROAKTIVT MED ATT ANALYSERA OCH TA FRAM OLIKA MARKNADSKONCEPT SOM BYGGER PÅ EN ÖKAD AFFÄRSNYTTA. VI ARBETAR FRAM NYA AFFÄRSMODELLER OCH KOMBINERAR KOMPETENS OCH TEKNIK INOM KONKURRENSUTSATTA BRANSCHER FÖR ATT KUNNA BIBEHÅLLA OCH UTVECKLA SINA KUNDER SAMT ATTRAHERA EN NY KUNDKRETS.

DIGITAL TRANSFORMERING

Digitalisering konkurrens utsätter traditionella branscher som man inte tidigare kunna förutspå. Digital transformation är mer än att sälja befintligt utbud genom digitala kanaler eller använda sociala media. Förändringar och anpassningar kan mycket väl vara nya teknikval som samverkar med andra affärskritiska system. Transformationen handlar om att förändra verksamhetens hela synsätt på digitala möjligheter med fokus på en ökad affärsnytta. Vi hjälper verksamheten att skapa mål och en tydlig agenda för digitaliseringen.

 

SMART HOME SOLUTION – ROOMSERVICE AT HOME

Vårt koncept DIG.ON – IMPROVE PEOPLE´S LIVE. Vi skapar affärsnytta och nya affärsmodeller med att paketera olika tjänsteutbud kombinerat med tekniken IoT. Kombinerar B2B och B2C för att skapa volym och nya kundkanaler för en ökad marknadsandel.

FÖRVÄRVSSTRATEGI

Planerar du en snabbare tillväxtstrategi genom förvärv av kommer du att stöta på en rad olika beslutspunkter.

Utan rätt strategi, stöd och kompetens kan varje steg i processen vara en stor utmaning. Vi ökar förutsättningarna tillsammans med våra partners för en lyckad transaktion och förvärvsstrategi med att uppnå värde i alla led.

XDOG

Xdog skapar en bättre vardag för din hund genom en digital hälsokontroll där vi mäter aktiviteten och kaloriförbrukningen för hundar via en App.

Vi vill kunna öka medvetenheten för hundägarna gällande hundens hälsa och välmående genom att mäta hundens aktivitet och matintag.

 

Vill du komma i kontakt med oss på Xgroup