Är du vår nästa stjärna?

Är du vår nästa stjärna?

Framgångsparametrar

Vi tror att en ökad delaktighet inom företaget i samband med att ha kul innebär att man får ett engagemang utöver det vanliga. Xgroup har tydliga mål och en vision som leder bolagen gemensamt framåt.

Management

Dagens marknad förändras kontinuerligt och organisationer och kunderbjudande måste anpassas betydligt snabbare idag. Med vår seniora expertis inom ledning och förändring kan vi hjälpar er att bli mer effektivare och konkurrenskraftiga

Management

Vi arbetar i ett partnerskap för att tillsammans skapa bättre förutsättningar i din organisation och anpassar er verksamhet till marknaden genom att analysera och effektivisera processor, organisationsstruktur, beslutprocess och erbjudande.

Digitala lösningar

Digitaliseringen är numera en ständig process där tjänster och funktioner ska vara attraktiva, effektiva och enkla. Nya kundbeteende och behov föds med hjälp av ny teknik. Vi digitaliserar era idéer - har du ett koncept som behöver sin egen plattform eller app? så hjälper vi dig från start till avslut.

Digitala lösningar

Nästintill allt kan digitaliseras idag, en ide kan bli en app, ett arbetssätt kan bli en helt ny digital plattform. Möjligheterna är oändliga, vi ser till att arbeta och analysera med framtiden i fokus. Tillsammans med era idéer och vårt innovationstänk kan ni bli mer konkurrenskraftiga på marknaden

Ekonomi

Vill ni arbeta mer proaktivt med ert ekonomiflöde och rapportering? våra konsulter är experter inom ekonomiska analyser och redovisning - vilket ger er som företag värdefull rådgivning inom budgetering och uppföljning. 

 

Ekonomi

Vi hjälper er att effektivisera ekonomin inom företag med hjälp av våra seniora ekonomikonsulter. För oss är grundlighet och professionalism en viktig byggsten när vi hanterar er ekonomi. Därför genomför vi noggrant analyser av ert ekonomiflöde samt rapporter för att underlätta era framtida affärsbeslut. Vi arbetar i projekt eller interimsformer

Medarbetare

Våra medarbetare besitter en bred kompetens och har tidigare varit verksamma i ledande positioner som IT chef, Divisions chef, Operation Manager och VD. Alla har en förståelse för olika verksamheter och tekniker, med vår samlade erfarenhet kan vi förstå och uppnå en ökad effektivitet med att sammankoppla verksamheter med digital teknik. Vi har genomfört både uppstart och försäljning av företag, genomfört olika tillväxtstrategier, interna processer, förändringsledning samt genomfört olika komplexa projekt både nationellt och internationellt.

Handplockade specialister

Viktigast av allt när man utvecklar företag är att attrahera rätt människor, med sunda värderingar och stor energi. Rätt individer och team lyckas oavsett bransch. Rätt individ skapar resultat och vill vara med i framgångsrika och inspirerande bolag. Därför är det självklart för oss att attrahera de bästa talangerna.

Vill du komma i kontakt med oss på Xgroup