Är ledningsgruppen marknadsanpassad?

Marknaden förändras kontinuerligt och kan vara svårt att ständigt hinna med och utveckla och anpassa sin organisation till marknaden.Det kommer fram nya affärsmodeller kopplade till andra interna processer samtidigt som befintlig verksamhet måste leverera sina mål.

Styrning

Är säljprocessen tillförlitlig och hur används nyckeltal för uppföljning och styrning. Är ekonomistyrningen tillräckligt proaktivt för dig att kunna fatta rätt affärsbeslut. Är de interna processer och produkter marknadsanpassade. Är IT verksamhetsanpassad och stödjer affärsplanen.

Frågor som är viktiga och att de är belysta, ledningsgrupperna är idag operativa och har kanske varit intakta i många år och har svårt att hinna med att förändra och anpassa verksamheten efter marknaden och är lätt att falla tillbaks i befintliga rutiner.

Xgroup kan hjälpa er framåt

Xgroups yttersta syfte är att stötta företag i utmanande situationer och bidra med sin expertis som en extern rådgivare och operativt verkställa förändringar med både utveckling,teknik och ekonomi.Vi på Xgroup erbjuder seniora managementkonsulter med expertis inom IT, affärsutveckling och ekonomi.Vi har en tydlig verksamhetsanknytning mot verksamheten och innehar tidigare operativa roller som IT Chef, Operationsmanager, CFO, Controller, ekonomichef och VD.

Kontakta oss gärna för mer information, gå gärna in på http://ww.xgroup.se