FRAMTIDENS EKONOMI KONSULT OCH REKRYTERINGSLÖSNINGAR

Vill du ha en traditionell ekonomi rekrytering skall du inte anlita oss!

Vi anser att en traditionell ersättningsrekrytering är kanske inte helt optimalt och kanske även förlegat och driver inte verksamheten framåt. Marknaden förändras kontinuerligt och även ekonomifunktionerna måste moderniseras och marknadsanpassas.

Vårt arbetssätt är att vi behovsstyr erforderliga ekonomiresurser och ekonomitjänster som är kopplat till ditt affärsbehov för din verksamhet. Vi innehar en kompetens av både management och ekonomiutveckling och har med den kombinationen lättare att förstå din verksamhet kan därav anpassa behovet.

 

Ekonomianalys

Vi startar alltid med att genomföra en analys av ekonomibehovet för att få en korrekt bild av ditt behov som är kopplat till verksamheten. Med denna analys kan vi med vår erfarenhet ta fram rätt lösning för dig. Många företag hinner inte själv med att analysera behovet och har kanske svårt att se nya lösningar och genomför därför en ersättningsrekrytering som kanske inte är helt optimal för framtida verksamhetsbehov.

 

Behovsrekrytering

Vi har operativt jobbat i olika företag som CFO, Ekonomichef och Controller och kan med vår erfarenhet och nätverk tillsätta rätt kompetens för er verksamhet.

 

Ekonomiresurser

Vi är specialister på kompetensförsörjning och resursätter ekonomifunktioner efter din verksamhet. Behovet kan variera mellan olika kompetenser över tiden och kan vara en kombination av olika ekonomikompetenser med olika beläggnings grader. Vi har möjlighet att strukturera rätt ekonomikompetens för er verksamhet.

 

Ekonomi som en tjänst

Vi kan leverera en hel ekonomitjänst där vi tar hand om samtliga ekonomifunktioner.

Vi levererar ekonomifunktioner som, löneadministration, löpande redovisning, moms, skatt och årsbokslut

Vi arbetar med en proaktiv ekonomistyrning som kan underlätta för verksamhetsbeslut

Ni behöver inte bekymra er om mamma/pappaledighet eller sjukdomsfall