Xgroup har tagit fram en IT-tjänst med ett funktionsansvar som är anpassad för små och medelstora företag.

Intern IT-tjänst är en senior IT-chef med en gedigen IT-kompetens och erfarenhet. Vi tar fram er IT-strategi, rutiner och policys som anpassas efter verksamheten.

I tjänsten ingår att vi tar ett totalansvar med funktionsansvar för er IT-miljö och löpande ser över era IT-lösningar och rekommenderar vilka uppdateringar eller förändringar som bör genomföras i förhållande till er verksamhet. Vi tar fram olika beslutsunderlag som er organisation kan ta ställning till. Tjänsten levereras med en fast månadskostnad som gör det enkelt att budgetera för.

Många små och medelstora företag har behovet av en IT-chef eller en IT-ansvarig men har kanske inte det ekonomiska utrymmet för en egen anställd på den positionen. Man har oftast inte tillräckligt med utmaningar för att stimulera en IT-chef vilket på sikt resulterar i kompetensbrist.

Intern IT som tjänst är en kombination av sammansatta produkter och tjänster och ni kan snabbt och agilt komma igång med nya applikationer och tjänster, höja tillgängligheten av applikationerna eller bygga ut med extra kapacitet för att hantera ojämn eller oväntad belastning.

Vi ger er möjligheten att enkelt skala upp prestanda och tillgänglighet och kan överta delar av eller hela er befintliga IT-infrastruktur och innefatta den i tjänsten