Att köpa färdiga IT-funktioner innebär ett rollbyte. Ni kommer inte längre att vara en utförare utan blir en beställare.

Ni slipper ta hand om frågor kring hur något ska göras inom IT-området. I stället blir er uppgift att ange vad som ska åstadkommas.

Intern IT som tjänst är en kombination av sammansatta produkter och tjänster ihop med våra lokala molnplattformar.

Ni kan snabbt och agilt komma igång med nya applikationer och tjänster, höja tillgängligheten av applikationerna eller bygga ut med extra kapacitet för att hantera ojämn eller oväntad belastning.

Vi ger er möjligheten att enkelt skala upp prestanda och tillgänglighet. På ett enkelt sätt hjälper vi er att integrera molntjänsten till ert befintliga företagsnätverk. Vi kan även överta delar av eller hela er befintliga IT-infrastruktur och innefatta den i ”Intern IT-tjänst”

Idag är IT ett konkurrensmedel som styrs mer från verksamheten. Xgroup har tagit fram en IT-tjänst med ett funktionsansvar vilken är mer anpassad för små och medelstora företag.

Intern IT-tjänst är en IT-chef som är seniorkonsult med en gedigen IT-kompetens och erfarenhet som hjälper er att ta fram er IT-strategi, rutiner och policys.

I tjänsten ingår att vi tar ett totalansvar med funktionsansvar för er IT-miljö och löpande ser över era IT-lösningar och rekommenderar vilka uppdateringar eller förändringar som bör genomföras i förhållande till er verksamhet. Vi tar fram olika beslutsunderlag som er organisation kan ta ställning till. Tjänsten levereras med en fast månadskostnad som gör det enkelt att budgetera för.

Många små och medelstora företag har behovet av en IT-chef eller en IT-ansvarig men har kanske inte det ekonomiska utrymmet för en egen anställd på den positionen. Man har oftast inte tillräckligt med utmaningar för att stimulera en IT-chef vilket på sikt resulterar i kompetensbrist.