Xconcept

Digital transformering

Vi arbetar med kunder som vill utveckla sin verksamhet med olika strategier, arbetssätt och processer.Vi arbetar proaktivt med att utveckla våra kunder genom en djup verksamhetsförståelse och innovation samt med en unik partnerstrategi levererar vi affärsnytta

Digital transformering

Vi vägleder förändringsresan mot er digitala framtid.
Digital transformation är mer än att sälja befintligt utbud genom digitala kanaler eller använda sociala media. Det handlar om att förändra verksamhetens hela synsätt på digitala möjligheter. Xgroup hjälper verksamheten att skapa mål och en tydlig agenda för digitaliseringen. Genom att analysera informationsbehov, IT-miljö och operativa processer förbereder vi organisationen och skapar förutsättningar för effektivisering av verksamheten och nya kundvärden.
”Companies that are embracing digital transformation are already 26% more profitable than their peers”  (IDC InfoBrief, April 2016)

Förutsättningar

Vi signerar alltid ett sekretess avtal för att kunna vara fullt transparenta för ett bättre resultat och genomförande.

• Tillgänglighet till representanter i bolagets ledningsgrupp
• Tillgänglighet till den operativa ledningen
• Tillgänglighet till experter inom berörda delar av bolaget
• Vid en implementation, tillgänglighet till relevant personal samt projektlokal
• Projekt & Dokumentations standard (kundens)
• Definierad mottagare av resultatet.

Xconcept digital transformering -1

Halv dags analys av verksamheten med fokus på digitaliseringstrender och lösningar inom liknande verksamheter. Redovisar exempel och uppnådda nyttoeffekter för affärsverksamheten som andra har bolag genomfört.

Xconcept digital transformering – 2

Analys med kunden för att ytterligare förstå nuläget i kundens verksamhet samt en rapport till ledningen om olika förbättringsmöjligheter utifrån den gjorda analysen. Målbilds- och strategiarbete. Utifrån trender och insikter skapar vi visioner och målbilder för utvecklingen samt en digitaliseringsstrategi på en generell nivå.

Xconcept digital transformering – 3

Tillsammans med leverans av ovanstående pkt 1 och 2 samt ett genomarbetat lösningsförslag som dokumenteras och presenteras. Lösningsförslaget innehåller informationsmodeller, informationsarkitektur, processmodeller, strategi, vision, mål, tidplan, resursbehov, kostnad. Vinst, ROI, SWOT.

Xconcept digital transformering – 4

Tillsammans med ovanstående paket 1-3 samt implementationsprojekt med ett effektivt genomförande. Vi agerar förändringsledning för att skapa effektiva informationsarkitekturer och utvecklingsprocesser.
Vi hjälper er att sätta upp och organiserar hur ni styr den digitala organisationen?
Under projektet har vi fokus på förändringsledning: Att få ut nyttoeffekterna av att införa ett nytt sätt att arbeta. Genomföra förändringar som löper tvärs igenom olika funktioner i verksamheten – för att skapa inre effektivitet. Stöd vid organisationsförändringar för att anpassa verksamheten till en ny verklighet. Säkerställa att man får ut affärsnyttan vid sammanslagningar av olika organisationer och inkludera arbetet med att analysera era kunders upplevelse av den digitala resan och hur vi utvecklade den.

Xconcept

Affärstransformation

Vi arbetar med kunder som vill utveckla sin verksamhet med olika strategier, arbetssätt och processer.Vi arbetar proaktivt med att utveckla våra kunder genom en djup verksamhetsförståelse och innovation samt med en unik partnerstrategi levererar vi affärsnytta

AFFÄRSTRANSFORMATION

Våga att alltid ifrågasätta era befintliga affärsmodeller.

Ställ 4 frågor i organisationen, utifrån det får du ett enkelt svar om era affärsmodeller är marknadsanpassade.

• Varför jobbar vi med dessa befintliga kunder?
• Vilka kunder vill vi jobba med?
• Varför jobbar vi inte med de kunder vi vill jobba med?
• Kan vi tjänstefiera vårt erbjudande för fler kundsegment?

Affärstransformation handlar om att våga ifrågasätta traditionella affärsmodeller, intäktsströmmar, processer, organisation och arbetssätt. Innovation handlar inte bara om att ta fram nya produkter eller tjänster utan Ibland kan de mest innovativa greppen sitta i själva affärsmodellen.

En affärstransformation är inget projekt eller program. För oss handlar det om att förändra det traditionella synsättet och flytta organisationen från teknikfokus till affärsfokus samt införa innovation i organisationen som ett arbetssätt.

Xconcept – Affärstransformation

Vi genomför en analys av verksamheten med fokus på befintliga affärsmodeller kopplat till era befintliga kunder. Kunddimensionen som handlar förenklat om kunders nya beteenden och behov kopplar vi era befintliga affärsmodeller mot de trender vi ser på marknaden för en djupare analys.

Tillsammans med halv dags analys och sammanställning av affärsmodellerna, därefter genomför vi en halv dags innovationsarbete med ledningsgruppen utifrån analysen där målet är att bolaget har en ny innovationsplattform för nya tillväxtstrategier.

Fast pris - 34 000 kr

Xconcept

Internet of things IoT - Comming soon

Vi arbetar med kunder som vill utveckla sin verksamhet med olika strategier, arbetssätt och processer.Vi arbetar proaktivt med att utveckla våra kunder genom en djup verksamhetsförståelse och innovation samt med en unik partnerstrategi levererar vi affärsnytta