Xgroup | We are X
1306
page-template-default,page,page-id-1306,siteorigin-panels,siteorigin-panels-before-js,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-5.2,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Vad vi är

Xgroup är det moderna IT konsultbolaget med en vision om att vi skall vara framtidens konsultbolag. Med en unik innovationskraft, modern företagskultur och affärsfokus utvecklar vi både medarbetare och kunder. 

Hur vi gör

Kunderna vänder sig till oss för att utveckla sin verksamhet som vi genomför med olika strategier, arbetssätt och processer. Vi skapar affärsnytta med resultat och ser nya möjligheter med digitala lösningar tillsammans med andra affärskritiska system.

Varför

Vi förstår våra kunders olika verksamheter och i vilken fas de befinner och kan via en affärskontakt genomföra olika  verksamhetsutvecklingar baserat på management, affärssystem, digitalisering och ekonomi.

Vision

Vi skall vara framtidens konsultbolag med en unik innovationskraft, modern företagskultur och affärsfokus som utvecklar både medarbetare och kunder.

Affärside

Vi levererar affärsnytta och konkurrensfördelar genom innovativa verksamhetslösningar. Baserat på gedigen ledarerfarenhet, relevant verksamhetsförståelse och en unik partnerstrategi skapar vi långsiktiga kundrelationer.

Företagskultur

Vår kultur präglas av hög kompetens, nytänkande individuellt engagemang förändringsbenägenhet och samarbete Vi drivs av att ständigt utveckla oss både som individer och som organisation. Vi tror inte på att vi är olika värda bara för att vi har olika roller inom organisationen och utför det vi är bäst på för vår gemensamma utveckling. Vi är omtänksamma, passionerade och vi vet att förtroende skapas genom att vi står för det vi har sagt. Vi tar ett stort eget ansvar, både för vår egen individuella utveckling och för företaget. Vi är nyfikna och nytänkande och vi vet hur viktigt det är att ha roligt – vi firar våra framgångar och vi lär av våra misstag.

Medarbetare

Våra medarbetare besitter med en bred kompetens och har tidigare varit verksamma i ledande positioner som IT chef, Divisions chef, Operation Manager och VD. Alla har en förståelse för olika verksamheter och tekniker, med vår samlade erfarenhet kan vi förstå och uppnå en ökad effektivitet med att sammankoppla verksamheter med digital teknik. Vi har genomfört både uppstart och försäljning av företag, genomfört olika tillväxtstrategier, interna processer, förändringsledning samt genomfört olika komplexa projekt både nationellt och internationellt.